Security Operations Centre (24/7)
088 460 46 00De effectiviteit van de beveiliging van uw pand wordt bepaald door de zwakste schakel.
Zelfs de allerbeste alarminstallatie functioneert pas werkelijk goed als er snel en effectief actie wordt ondernomen op meldingen afkomstig van uw alarminstallatie. De kwaliteit van uw beveiligingsmaatregelen is sterk afhankelijk van de meldkamer die de opvolging organiseert, dit dient snel en efficiënt te gebeuren.
De medewerkers van AIM spreken de taal van politie en brandweer. In korte en krachtige bewoordingen kunnen zij precies die informatie doorgeven die is vereist. Niet meer en niet minder. Naast het doormelden van een alarm is het ook van belang tijdig te constateren wanneer er sprake is van loze meldingen. Hiertoe is het Security Operation Centre uitgerust met systemen om te analyseren of een melding terecht is. Daarbij speelt naast de techniek van het Security Operations Centre ook de opleiding en ervaring van de centralist een grote rol.

Het AIM Security Operations Centre biedt tal van diensten
  • Breed scala aan alarmverwerking
  • Particuliere beveiligingsdiensten
  • Boodschappendiensten
  • Video Surveillance as a Service (VSaaS)

Breed scala aan alarmverwerking

De ontvangstsystemen van het Security Operations Centre zijn erop voorbereid om te koppelen aan de meest uiteenlopende technische systemen. Dat kunnen inbraakinstallaties zijn of brandmeldinstallaties, maar ook gebouwbeheerssystemen of installaties uit de procesindustrie. Verwarmings- of koelinstallaties kunnen bijvoorbeeld storingen of andere meldingen doorgeven aan ons Security Operations Centre. AIM kan alle in Nederland gangbare alarmprotocollen ontvangen. Uw installateur informeert u graag hierover.

Video Surveillance as a Service

VSaaS is een breed pakket van videodiensten.
  • Video verificatie. Het verifiëren van bijvoorbeeld inbraakalarm, overvalalarm, hulpaanvraag, enzovoorts
  • Video assistentie. Ten behoeve van alleenwerkers of medewerkers binnen een 24 uurs omgeving.
  • Video escort. Ten behoeve van volgen medewerkers tijdens openings- en sluitingstijden en/of in situaties waar medewerkers waardevolle goederen bij zich hebben.
  • Onbeheerde leveringen. Deze oplossing maakt het centralisten mogelijk om logistieke activiteiten, zoals de levering van goederen buiten kantooruren te controleren. Hierdoor behoeven geen eigen medewerkers aanwezig te zijn.
  • Video surveillance. Opgeleide centralisten gebruiken live video om uw bedrijf op afstand te monitoren en kunnen direct reageren in geval van verdachte activiteiten.